November 2, 2001

Matt Trannon Picks Michigan State