April 25, 2002

Klinkenborg Gives Iowa 'No Brainer' Commitment